FAKTA

LÆS RELEVANT INFORMATION OM BØRNENES SITUATION


DE 5 DANSKE BØRN STADIG I FANGELEJRENE

Der sidder stadig fem danske børn tilbage i de syriske fangelejre. De fem børn, der er mellem tre og fem år gamle, har alle ret til dansk statsborgerskab. Ved fødslen havde deres forældre dansk indfødsret, og derfor er de Danmarks ansvar. Børnene er indespærret i fangelejrene med deres mødre. Alle børn har været fanget i mere end 3 år, et barn er født i fangelejren og har derfor aldrig kendt et andet liv. 


Hvordan er børnene endt i en fangelejr? Børnenes forældre rejste angiveligt til Syrien for at leve i det daværende kalifat. Ved kalifatets fald, er kvinder og børn blevet indespærret i de kurdisk kontrollerede fangelejre, al-Roj og al-Hol. Fangenskabet er sket uden for juridisk regi.
DANSKERE I KURDISK FANGESKAB

Omkring 10.000 ikke irakiske udenlandske statsborgere fra mere end 40 lande er fanget i de kurdisk-kontrollerede lejre i det Nordøstlige Syrien. Af dem er 8700 børn.  
 
Ifølge politiets efterretningstjeneste, PET, og Justitsministeriet er der omkring 25 børn med tilknytning til Danmark i fangelejrene i Syrien, primært al-Roj og al-Hol. Samlet set opholder der sig 50 børn af danske statsborgere eller af forældre, der tidligere har haft opholdstilladelse i Danmark i fangelejrene samt i de nærliggende lande og områder i Syrien. Børnene er mellem 0-14 år. De fleste er under fem år. 


PET oplyser i marts 2020, at 12 voksne danske statsborgere er taget til fange i hovedsageligt det kurdisk kontrollerede område i det Nordøstlige Syrien, men også de omkringliggende lande.

UDREJSTE DANSKERE

Ifølge PET er mindst 159 danskere rejst ud for at opholde sig hos militante islamistiske grupper i Syrien og Irak. Knap halvdelen har forladt området igen. Man skønner, at en tredjedel er dræbt.


12 personer i Danmark er blevet dømt for at have tilsluttet sig Islamisk Stat eller for at have forsøgt at slutte sig til kalifatet.


Der er ikke eksempler i Danmark på, at hjemvendte Syrienkrigere har været indblandet i terror efter, at de kom hjem, men man har set enkelte eksempler i andre europæiske lande.


Størstedelen af de terrorhandlinger der har været i Vesten de senere år, er begået af personer, der ikke har været i konfliktområder.

REPATRIERING AF DANSKE BØRN I EFTERÅRET 2021

I oktober 2021, blev 14 danske børn og deres mødre hentet hjem til Danmark. Mødrene blev med det samme arresteret og varetægtsfængslet af det danske politi. Børnene blev grebet af de sociale myndigheder, kommuner og deres familier i Danmark. I dag, trives alle børn set i lyset af deres meget usædvanlige og voldsomme start på livet. RTC har fortsat kontakt med børnene og deres pårørende.

DE DANSKE PARTIERS HOLDNING

Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og Alternativet mener, at børnene skal hentes hjem til Danmark – også selvom det betyder at mødrene skal med.


Indtil maj 2021 ville Regeringen ikke hente de danske børn hjem fra lejrene så længe det betød, at børnenes mødre kom med. Men efter et massivt pres fra befolkningen og organisationer som RTC, resulterede det i, at Regeringen nedsatte en task force som havde til opgave, at vurdere om børnene kunne hjembringes uden deres mødre. Det vurderede task forcen ikke var muligt, og Regeringen besluttede derfor i maj 2021 at hjembringe 14 danske børn og deres tre mødre som alle stadig har dansk statsborgerskab.


Danmark har før hentet et 11 måneder gammelt forældreløst barn og en hårdt såret 13-årig dreng hjem. Og så er to forældreløse børn med dansk og fransk baggrund blevet evakueret fra Syrien af de franske myndigheder i samarbejde med de danske myndigheder.

KURDERNES HOLDNING

Det kurdiske selvstyre har gentagne gange appelleret til, at lande udenfor Syrien og Irak henter deres statsborgere hjem. De vil som udgangspunkt ikke give tilladelse til, at mindreårige børn kommer hjem uden deres forældre med mindre barnet er forældreløst.

USA, FN og en lang række humanitære organisationer opfordrer til, at man henter sine borgere hjem. Forholdene i lejrene er af flere blevet kritiseret og kaldt helvede på jorden. Der er mangel på rent drikkevand og mad. Alene i 2019 døde 371 børn i al Hol lejren.

ALLE FAKTA ER HENTET FRA DANSKE OG INTERNATIONALE MYNDIGHEDER OG MEDIER, SAMT FRA RTC'S EGNE OBSERVATIONER I SYRIEN OG SAMTALER MED FAMILIERNE.

SE PUBLICATIONS FOR LINKS TIL ARTIKLER OG RAPPORTER.