OM OS

Repatriate The Children - Denmark er en organisation, som arbejder for at få de danske børn og deres familier, der befinder sig i fangelejre i Syrien eller lignende udsatte situationer i nærområdet hjem, og sikre dem den nødvendige støtte, når de er i Danmark. Journalist, Natascha Rée Mikkelsen tog sammen med advokat, Knud Foldschack initiativet til at stifte foreningen i september 2020 efter at have besøgt de syriske fangelejre, al-Hol og al-Roj. 


Knud har både frivilligt og som beskikket advokat arbejdet med flere af sagerne, og Natascha har gennem årene haft kontakt med mange af familierne til børnene og besøgt fangelejrene og nærområderne flere gange. Hun fulgte bl.a. de pårørende til en forældreløs baby, da de skulle hente ham hjem fra Syrien i efteråret 2019. Ud over det lille spædbarn har Danmark hentet en alvorligt syg 13-årig dreng hjem i 2019. I oktober 2021 blev yderligere 14 børn hentet hjem til Danmark. Der befinder sig stadig fem danske børn i de syriske fangelejre. 


Den danske regering nægtede i mange år at hente de danske børn hjem, men skiftede kurs i maj 2021. Her meddelte man, at 14 af de danske børn vil blive hentet hjem sammen med deres tre mødre. Beslutningen kom i kølvandet på regeringens task force besøg i de syriske fangelejre. De resterende børn i lejrene har endnu ingen udsigt til at komme hjem. På nuværende tidspunkt er alle børnene og deres mødre stadig tilbageholdt i de syriske fangelejre ABOUT US

Repatriate The Children - Denmark is an organisation that advocates for bringing home the Danish children and their families currently living in Kurdish-controlled prison camps in Syria and neighbouring countries. Repatriate the Children – Denmark is inspired by the Swedish organisation by the same name. Our particular focus is the welfare and repatriation of the children in the prison camps. The Danish branch of the organisation was founded by journalist, Natascha Rée Mikkelsen, in September 2020, after her most recent visits to the Syrian prison camps, al Hol and al Roj.


Over the years, Natascha has been in contact with relatives of the imprisoned Danish children and their parents. She has visited the camps and the surrounding areas numerous times. In the winter of 2020, she was in Syria while working on a documentary for Danish TV2. She travelled with the sister and mother of a Danish woman, who is currently incarcerated in al-Hol with her two small children. A few months earlier, Natascha accompanied the relatives of an 11-months-old orphan in bringing him home to Denmark from Syria. Today, he is a healthy toddler. Denmark has only brought home one other child, a severely ill 13-year-old boy. Currently, there are still about 25 children with relation to Denmark living in the Syrian prison camps.


The Danish government has refused to for many years to repatriate any further Danish children from the prison camps. In May 2021, however, the government changed its position and decided to bring home 14 of the Danish children along with their mothers. The remaning children have no prospect of returning. Currently all of the children and their mothers are still prisoners in the camps in Syria

FORMÅL

Foreningen ønsker at støtte og rådgive pårørende til børnene, dele vores erfaringer og bidrage med viden og information til beslutningstagere, relevante myndigheder og organisationer, der beskæftiger sig med emnet.


Foreningen tager stærkt afstand fra Islamisk Stats ideologi, handlinger og alt hvad der er forbundet med voldelig ekstremisme og arbejder for, at børnene beskyttes mod indoktrinering og radikalisering fra voldelige ekstremistiske bevægelser og miljøer. Vi mener ikke, at børn bør vokse op under påvirkning fra Islamisk Stat eller andre yderligtgående organisationer og er bekymrede over de forhold, børnene lever under. Børnedødeligheden er høj i de kurdisk kontrollerede fangelejre i Syrien og der er mangel på helt basale fornødenheder som mad, rent vand og medicin. Vi ønsker at involvere organisationer, netværk og aktører i andre lande for at finde den bedste løsning for børnene. PURPOSE 

The organisation aims to support and advise the relatives of the children, share our experiences and contribute with knowledge and information to decision-makers, relevant authorities and organisations that work with this subject.


The organisation strongly dissociates itself from the ideology, actions and violent extremism associated with Islamic State, and it works to protect the children from indoctrination and radicalisation by violent extremist movements and environments. We believe that no child should grow up under the influence of Islamic State or other extremist movements. We are concerned about the conditions under which these children live. Child mortality is high in the Kurdish-controlled prison camps in Syria, and there is a lack of fundamental necessities such as food, clean water and medicine. We want to involve organisations, networks and stakeholders in other countries to find the best possible solution for the children


Hvad med forældrene og statens ansvar?  

EVERY STATE MUST TAKE RESPONSIBILITY FOR ITS CITIZENS


Our focus is on the children and their best interests. Therefore, it is necessary to investigate what is best for the child based on each specific case. This should be done following Danish legislation after the children and their parents have been safely repatriated to Denmark. 


We do not wish to separate children from their parents. The Autonomous Administration of North and East Syria (AANES) has made it clear that they cannot separate a child from its mother unless the child is at risk for its life. We trust that the Danish authorities will be able to decide what is best for the children when they return to Denmark, to ensure that they have the opportunity to grow up in a safe environment, far away from violence and extremism.

 

The Kurdish local autonomy state that they do not have the resources to keep the prisoners, which has also been shown in the fact that escapes and smuggling are increasing. At the same time, reports indicate that Islamic State is reclaiming land and carrying out acts of violence and terrorism. In January-May 2020 alone, Islamic State has taken on more than 600 attacks, in Syria and Iraq.


The Kurdish region in Northeastern Syria is struggling to get back on its feet after a long and devastating war. They have no functioning judicial system and are still not recognized as a state. This means that suspected members of Islamic State and their children have been living in prison camps in Syria for years - without having their case tried in a court of law. 


The situation is unsustainable. Denmark should repatriate all Danes as soon as possible. Prosecution and rehabilitation are essential tools to break the cycle of violence and prevent more children from ending up in war zones. People who have been exposed to Islamic States violence must be protected and offered security. Therefore, it is crucial to help the victims of the terrible acts of Islamic State, by investigation and finding the evidence for the crime that has been committed


ENHVER STAT MÅ TAGE ANSVAR FOR DETS STATSBORGERE


Vores fokus er på børnene og deres interesser. Derfor er det nødvendigt at undersøge, hvad der er bedst for barnet, set i forhold til den konkrete sag. Dette skal gøres i overensstemmelse med dansk lovgivning, efter at barnet og dets forældre er blevet hentet til Danmark på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. 


Vi ønsker ikke at skille børnene fra deres forældre. Den danske regering og de uafhængige kurdiske styrker i Nord- og Østsyrien (AANES) har også gjort det klart, at de ikke vil separere børnene fra deres mødre, med mindre barnet er livstruet. Vi har tillid til, at myndighederne vil være i stand til at afgøre, hvad der er bedst for børnene, når de er i Danmark, så man sikrer, at de får muligheden for at vokse op i trygge omgivelser, væk fra vold og ekstremisme. 


Det kurdiske selvstyre har fastslået at de ikke har ressourcerne til at beholde fangerne, hvilket en stigning i flugt og smugling også understreger. Samtidig viser rapporter, at Islamisk Stat genvinder land og udfører voldshandlinger og terrorisme. Alene i januar-maj 2020 har Islamisk Stat udført mere end 600 angreb i Syrien og Irak.

Det kurdiske område i det Nordøstlige Syrien kæmper på samme tid for at komme på benene igen efter en lang og altødelæggende krig. De har ikke et velfungerende retssystem og er ikke anerkendt som en stat. Det har bevirket, at formodede medlemmer af Islamisk Stat og deres børn har siddet i fangelejre i Syrien i årevis - uden at få deres sag prøvet ved en domstol. 

Situationen er uholdbar. Derfor bør Danmark hente alle danskere hjem hurtigst muligt. Retsforfølgelse og rehabilitering er essentielt for at bryde den voldelige spiral, og derved forhindre at flere børn ender i en krigszone.  Det er også helt afgørende i forhold til at sikre, at ofrene for Islamisk Stat får retfærdighed i forhold til de forbrydelser, de er blevet udsat for. 

HVAD MED FORÆLDRENE OG STATENS ANSVAR?

Vores fokus er på børnene og deres interesser. Derfor er det nødvendigt at undersøge, hvad der er bedst for barnet, set i forhold til den konkrete sag. Dette skal gøres i overensstemmelse med dansk lovgivning, efter at barnet og dets forældre er blevet hentet til Danmark på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. 


Vi ønsker ikke at skille børnene fra deres forældre. Den danske regering og de uafhængige kurdiske styrker i Nord- og Østsyrien (AANES) har også gjort det klart, at de ikke vil separere børnene fra deres mødre, med mindre barnet er livstruet. Vi har tillid til, at myndighederne vil være i stand til at afgøre, hvad der er bedst for børnene, når de er i Danmark, så man sikrer, at de får muligheden for at vokse op i trygge omgivelser, væk fra vold og ekstremisme. 


Det kurdiske selvstyre har fastslået at de ikke har ressourcerne til at beholde fangerne, hvilket en stigning i flugt og smugling også understreger. Samtidig viser rapporter, at Islamisk Stat genvinder land og udfører voldshandlinger og terrorisme. Alene i januar-maj 2020 har Islamisk Stat udført mere end 600 angreb i Syrien og Irak.

Det kurdiske område i det Nordøstlige Syrien kæmper på samme tid for at komme på benene igen efter en lang og altødelæggende krig. De har ikke et velfungerende retssystem og er ikke anerkendt som en stat. Det har bevirket, at formodede medlemmer af Islamisk Stat og deres børn har siddet i fangelejre i Syrien i årevis - uden at få deres sag prøvet ved en domstol. 

Situationen er uholdbar. Derfor bør Danmark hente alle danskere hjem hurtigst muligt. Retsforfølgelse og rehabilitering er essentielt for at bryde den voldelige spiral, og derved forhindre at flere børn ender i en krigszone.  Det er også helt afgørende i forhold til at sikre, at ofrene for Islamisk Stat får retfærdighed i forhold til de forbrydelser, de er blevet udsat for.