PORTRÆTSERIE

SERIES OF PORTRAITS


De dansker børn

i de syriske fangelejre

 

Omkring 30 børn med tilknytning til Danmark lever i livsfarlige fangelejre i det Nordøstlige Syrien. Den danske regering vil ikke hente dem hjem. Man ønsker ikke, at børnenes forældre kommer tilbage til Danmark, fordi de beskyldes for at have tilsluttet sig Islamisk Stat. Derfor vil man heller ikke hjælpe børnene.

 

I en lille portrætserie sætter vi fokus på nogle af de danske børn, der på ubestemt tid sidder fanget i de kurdisk kontrolleret lejre, hvor de risikerer at dø af helt almindelige sygdomme. Alene i 2019 døde 372 børn i fangelejrene. Mange af dem af sygdomme de kunne have overlevet, hvis de havde fået den rette behandling

TEASER:

DE SKAL ALLE SAMMEN HJEM 

FØRSTE AFSNIT : 

MINE BØRNEBØRN ER SYGE

Meriam og Adam var på flugt med deres mor fra Islamisk Stat, da de blev taget til fange af kurdiske styrker. De var 10 mdr. og knap to år. Det er nu tre år siden. I dag opholder de sig i Al-Roj fangelejren

ANDEN AFSNIT:

VI ER BANGE

Faster til fem danske børn i Al-Roj lejeren fortæller om sin frygt for, hvad der kan ske med børnene. Den ældste af børnene var syv år, da hans forældre rejste  til Syrien i 2014

TREDJE AFSNIT:

MIN NEVØ OG NIECE VOKSER OP I HELVEDE 

Moster til to børn på et og fire år, som opholder sig i Al-Hol lejeren, fortæller om sine bekymringer. Søsteren rejste til Syrien som 19-årig

FJERDE AFSNIT:

HAN KUNNE VÆRE DØD

Fortællingen om en dreng der blev hentet hjem fra Syrien i tide. Han lever i dag et ubekymret liv med sin moster

FEMTE AFSNIT:

VI VIL HJEM TIL VORES FAMILIE I DANMARK 

Danske børn fortæller om, hvordan det er at leve i fangelejrene. De ønsker bare at komme hjem til Danmark

SJETTE AFSNIT:

BØRNENES OPRÅB TIL POLITIKERNE 

Fætre og kusiner til fem danske børn i Al-Roj lejeren fortæller om deres frygt for, hvad der vil ske med deres kusiner og fætre. De kan ikke forstå, hvorfor de ikke bliver hjulpet hjem til Danmark

SYVENDE AFSNIT:

VI LEVER BAG ET HEGN

To danske børn, som sidder i lejrene i Syrien, fortæller om forholdene. De har begge gået i skole i Danmark og vil gerne hjem til deres familie og venner

OTTENDE AFSNIT:

EFTERLADT UDEN SIN  MOR

The Danish children

in the Syrian prison camps


About 30 children with connections to Denmark live under life-threatening conditions in Northeastern Syrian prison camps. The Danish Government refuses to bring them home. They do not want their children's parents to return to Denmark because The Government is accusing the parents of having joined Islamic State. Therefore, no one wants to help the children.

 

In a series of portraits, we will focus on some of the Danish children who are imprisoned indefinitely in the Kurdish-controlled camps. Here, they risk dying of common diseases. In 2019, 372 children died in the prison camps. Many of them died of conditions they could have survived if they had received the right treatment.

TEASER:

THE AUNT OF AN ORPHAN BABY

FIRST EPISODE:

MY GRANDCHILDREN ARE SICK 

Meriam and Adam was fleeing with their mother fra Islamic State, when they were captured by the Kurdish forces. They were 10 months and two years. It's three years ago. They are now in the Al-Roj camp

SECOND EPISODE:

SCARED

An aunt of five Danish children in the Al-Roj camp tells about her fear of the children's future. The oldest of the children were seven years old, when his parents went to Syria in 2014

THIRD EPISODE:

MY NIECE AND NEPHEW ARE GROWING UP IN HELL

Aunt of two children in the age of one and four years, currently staying in the Al-Hol camp, tells about her deep concerns. Her sister left to Syria in the age of 19

FOURTH EPISODE:

HE COULD HAVE BEEN DEAD

The story of a baby boy who was brought home from Syria in time. Today he lives a carefree life with his aunt

FIFTH EPISODE:

WE WANT TO GO HOME TO OUR FAMILY IN DENMARK

Danish children are talking about how it is to live the prison camps. They just want to come home to Denmark

SIXTH EPISODE:

THE CHILDREN'S CRY FOR POLITICAL ACTION

The cousins of five Danish children in the Al-Roj camp are afraid of what might happen to their cousins. They do not understand why nobody is helping them

SEVENTH EPISODE:

WE ARE LIVING BEHIND A FENCE

Two danish children, who are living in the prison camps in Syria, share their experience. Both of them went to school in Denmark, and want to go home to their family and friends.