OM REPATRIATE THE CHILDREN

Repatriate The Children - Denmark er en organisation, som arbejder for at få de danske børn og deres familier, der befinder sig i fangelejre i Syrien eller lignende udsatte situationer i nærområdet som konsekvens af opgøret med Islamisk Stat hjem, og sikre dem den nødvendige støtte, når de er i Danmark. 


Foreningen rådgiver børnene og deres familier, deler vores erfaringer og bidrager med viden og information til beslutningstagere, medier, relevante myndigheder og organisationer, der beskæftiger sig med emnet i ind- og udland.


Journalist Natascha Rée Mikkelsen tog sammen med advokat Knud Foldschack initiativ til at stifte foreningen i september 2020 efter at have besøgt de syriske fangelejre, al-Hol og al-Roj. Knud har både frivilligt og som beskikket advokat arbejdet med flere af sagerne, og Natascha har gennem årene haft kontakt med mange af familierne til børnene og flere gange besøgt fangelejrene og nærområderne. Hun fulgte  bl.a. de pårørende til en forældreløs baby, da de skulle hente ham hjem fra Syrien i efteråret 2019.

FOKUS PÅ BØRNENE

RTC arbejder for børnene og deres interesser. Derfor mener vi, at det er nødvendigt altid at undersøge, hvad der er bedst for barnet i den konkrete sag og i overensstemmelse med dansk lovgivning, efter at barnet og dets forældre er hentet til Danmark på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. 


Vi ønsker ikke at skille børnene fra deres forældre. Det kurdiske selvstyre har også gjort det klart, at de ikke vil separere børnene fra deres mødre, medmindre barnet er livstruet. Vi har tillid til, at de danske myndigheder vil være i stand til at afgøre, hvad der er bedst for børnene, når de er i Danmark, så de får mulighed for at vokse op i trygge omgivelser, væk fra krig og ekstremistiske miljøer.

RETSFORFØLGELSE OG REHABILITERING

Retsforfølgelse og rehabilitering er essentielt for at bryde den voldelige spiral, og derved forhindre at flere børn ender i en krigszone. Det er også afgørende for at sikre, at ofrene for Islamisk Stat får retfærdighed i forhold til de forbrydelser, de er blevet udsat for. Derfor bør Danmark hente alle de danske børn og deres familier hjem hurtigst muligt. 


Vi samarbejder med danske og internationale børne- og menneskerettighedsorganisationer samt RTC - Danmarks søsterorganisationer i Sverige og USA og andre relevante aktører og myndigheder for at finde den bedste løsning for børnene og deres familier. Sammen med bl.a. Red Barnet og Unicef Danmark er RTC – Danmark også en del af regeringens tværministerielle ”Task Force Evakuerings” referencegruppe, der bidrager med viden om forholdene i fangelejrene og rådgiver regeringen om, hvordan man kan hjemtage de danske børn i fangelejrene i det nordøstlige Syrien på en forsvarlig måde.

Repatriate The Children - Denmark tager stærkt afstand fra Islamisk Stats ideologi, handlinger og alt hvad der er forbundet med voldelig ekstremisme. Vi arbejder for, at børnene beskyttes mod indoktrinering og radikalisering fra voldelige ekstremistiske bevægelser og miljøer. Vi mener ikke, at børn bør vokse op under påvirkning fra Islamisk Stat eller andre yderligtgående organisationer og er bekymrede over de forhold, børnene lever under i fangelejrene og i nærområdet.