REPATRIATE THE CHILDREN - DENMARK

14 børn og deres 3 mødre er blevet evakueret fra al-Roj og er hjemme i Danmark.

Repatriate the Children - Denmark er lykkelige over endelig at byde børnene og deres mødre velkommen hjem til Danmark og sikkerhed. Vi vil fortsat støtte familierne i at få den bedste og tryggeste tilvænning til livet i Danmark.


Vi håber at Danmark har lært noget af denne sag, især hvad angår børns rettigheder og statsborgerskab.

Processen har været lang, men den er desværre endnu ikke slut. Det er essentielt at de resterende 5 børn også bliver repatrieret - og det kan kun gå for langsomt.


RTC - Denmark fokuserer nu alle ressourcer på at skabe de bedste rammer for de netop hjemvendte børn og mødre. Samt kampen for at hente de sidste 5 børn ud af fangelejeren og hjem i sikkerhed. 

Glæden over at se 14 børn hjemme er ubeskrivelig.

TAK til alle som har og fortsat støtter denne vigtige sag. 

Hvad er Repatriate the Children?

Repatriate the Children - Denmark kæmper for de danske børn i de syriske fangelejre, al-Roj og al-Hol. Børnene skal hentes hjem til Danmark nu. Organisationen arbejder med formidle og sprede information om den stadigt forværrende situation, samt fører adskillige juridiske sager på vegne af børnene og deres familier. Vi tror på at alle børnene fortjener retfærdig behandling på lige fod med andre danske statsborgere. 


 LÆS MERE (AND FOR ENGLISH)


Bliv medlem af

Repatriate the Children - Denmark

Send en mail til rtc.denmark@gmail.com - Det koster 200 kr. om året.


ELLER


Send 200 kr til RTC's mobilepay på 888307 og skriv "medlem" + din email i kommentaren.


RTC STÆVNER DEN DANSKE STAT

Den danske stat har et ansvar for at evakuere samtlige danske børn og deres mødre ud af al-Hol og al-Roj fangelejrene. Denne stævning vil endnu engang understrege, at repatrieringen af samtlige danske børn og familier ikke blot er den etisk korrekte beslutning, men også understøttet af national såvel som international lovgivning.


Hvorfor stævner RTC staten nu?
Staten vil ikke hjemtage alle de danske børn, idet tre mødre har fået deres statsborgerskab administrativt frataget. Regeringen kræver derfor at de resterende fem børn skal evakueres uden deres mødre, hvilket ikke er en mulighed.


Udover at det, ifølge eksperter, er uhensigtsmæssigt for børnenes helbred at skille dem fra deres mødre, så ville det også stride imod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 8 om retten til familieliv samt børnekonventionen. Myndighederne begår grov forskelsbehandling af de børn, hvis mødre har fået frataget deres statsborgerskab administrativt. Mødrenes statsborgerskab situation burde ikke skade børnene således. Dette er desuden yderligere problematiseret idet staten planlægger at hjemtage en kvinde, velvidende at hun har dobbelt statsborgerskab.


Børnenes fysiske og psykiske helbred vil kun forværres jo længere børnene befinder sig i fangelejrene. I værste, dog ikke urealistiske, tilfælde vil børnene risikere at dø. De skal altså hjemtages og det kan kun gå for langsomt.

REGERINGEN GAMBLER MED 5 SMÅ BØRNS LIV

"Konsekvensen er, at de fem danske børn risikerer at miste livet i fangelejrene på grund af regeringens juridisk udemokratiske fifleri. Hvis den administrative beslutning havde opsættende virkning, ville mødrene stadigvæk være danske, hvorfor børnene ville blive repatrieret på lige fod med de øvrige fjorten børn, som hjemtages"

RTC PÅ BESØG I AL HOL OG AL ROJ

Vores to stiftere, Natascha Rée Mikkelsen og Knud Foldschack, har besøgt fangelejrene to gange. Der mødte de børnene, som sidder fanget i lejrene og fik et indblik i børnenes hverdag. 

SKRIV UNDER!

HELP THE CHILDREN. SIGN!

Få de danske børn hjem 

Vi ønsker med en underskriftindsamling at lægge pres på regeringen om at tage ansvar for de børn, der er i lejrene og hente dem hjem. Flere humanitære organisationer har beskrevet de forhold, som de lever under som katastrofale. Vi har stadig muligheden for at give børnene en god barndom, så skriv under og hjælp os med at få dem hjem!