OM REPATRIATE THE CHILDREN

Repatriate The Children - Denmark er en organisation, som arbejder for at få de danske børn og deres familier, der befinder sig i fangelejre i Syrien eller lignende udsatte situationer i nærområdet hjem, og sikre dem den nødvendige støtte, når de er i Danmark. Journalist, Natascha Rée Mikkelsen tog sammen med advokat, Knud Foldschack initiativet til at stifte foreningen i september 2020 efter at have besøgt de syriske fangelejre, al-Hol og al-Roj. 


Knud har både frivilligt og som beskikket advokat arbejdet med flere af sagerne, og Natascha har gennem årene haft kontakt med mange af familierne til børnene og besøgt fangelejrene og nærområderne flere gange. Hun fulgte bl.a. de pårørende til en forældreløs baby, da de skulle hente ham hjem fra Syrien i efteråret 2019. Ud over det lille spædbarn har Danmark hentet en alvorligt syg 13-årig dreng hjem i 2019. I oktober 2021 blev yderligere 14 børn hentet hjem til Danmark. Der befinder sig stadig fem danske børn i de syriske fangelejre. 


Den danske regering nægtede i mange år at hente de danske børn hjem, men skiftede kurs i maj 2021. Her meddelte man, at 14 af de danske børn vil blive hentet hjem sammen med deres tre mødre. Beslutningen kom i kølvandet på regeringens task force besøg i de syriske fangelejre. De resterende børn i lejrene har endnu ingen udsigt til at komme hjem. På nuværende tidspunkt er alle børnene og deres mødre stadig tilbageholdt i de syriske fangelejre


 

FORMÅL

Foreningen har til formål at arbejde for, at de danske børn, der blandt andet befinder sig i de kurdisk kontrollerede fangelejre i Syrien og i andre udsatte situationer i verden, kommer hjem til Danmark så hurtigt som mu-

ligt.


Foreningen ønsker at støtte og rådgive pårørende til børnene og andre relevante aktører samt dele vores erfaringer og bidrage med viden og information til beslutningstagere, medier, relevante myndigheder og organisationer, der beskæftiger sig med emnet i ind- og udland.


Foreningens formål er at arbejde til fordel for disse børns tarv og på anden vis hjælpe og understøtte danske børn i udsatte situationer i verdenen eller formål ligestillet hermed. Foreningens formål er almennyttigt.

HVAD MED FORÆLDRENE OG STATENS ANSVAR?

Vores fokus er på børnene og deres interesser. Derfor er det nødvendigt at undersøge, hvad der er bedst for barnet, set i forhold til den konkrete sag. Dette skal gøres i overensstemmelse med dansk lovgivning, efter at barnet og dets forældre er blevet hentet til Danmark på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. 


Vi ønsker ikke at skille børnene fra deres forældre. Den danske regering og de uafhængige kurdiske styrker i Nord- og Østsyrien (AANES) har også gjort det klart, at de ikke vil separere børnene fra deres mødre, med mindre barnet er livstruet. Vi har tillid til, at myndighederne vil være i stand til at afgøre, hvad der er bedst for børnene, når de er i Danmark, så man sikrer, at de får muligheden for at vokse op i trygge omgivelser, væk fra vold og ekstremisme. 


Det kurdiske selvstyre har fastslået at de ikke har ressourcerne til at beholde fangerne, hvilket en stigning i flugt og smugling også understreger. Samtidig viser rapporter, at Islamisk Stat genvinder land og udfører voldshandlinger og terrorisme. Alene i januar-maj 2020 har Islamisk Stat udført mere end 600 angreb i Syrien og Irak.

Det kurdiske område i det Nordøstlige Syrien kæmper på samme tid for at komme på benene igen efter en lang og altødelæggende krig. De har ikke et velfungerende retssystem og er ikke anerkendt som en stat. Det har bevirket, at formodede medlemmer af Islamisk Stat og deres børn har siddet i fangelejre i Syrien i årevis - uden at få deres sag prøvet ved en domstol. 

Situationen er uholdbar. Derfor bør Danmark hente alle danskere hjem hurtigst muligt. Retsforfølgelse og rehabilitering er essentielt for at bryde den voldelige spiral, og derved forhindre at flere børn ender i en krigszone.  Det er også helt afgørende i forhold til at sikre, at ofrene for Islamisk Stat får retfærdighed i forhold til de forbrydelser, de er blevet udsat for.

 

Foreningen tager stærkt afstand fra Islamisk Stats ideologi, handlinger og alt hvad der er forbundet med voldelig ekstremisme og arbejder for, at børnene beskyttes mod indoktrinering og radikalisering fra voldelige ekstremistiske bevægelser og miljøer. Vi mener ikke, at børn bør vokse op under påvirkning fra Islamisk Stat eller andre yderligtgående organisationer og er bekymrede over de forhold, børnene lever under. Børnedødeligheden er høj i de kurdisk kontrollerede fangelejre i Syrien og der er mangel på helt basale fornødenheder som mad, rent vand og medicin. Vi ønsker at involvere organisationer, netværk og aktører i andre lande for at finde den bedste løsning for børnene.