ÉN DANSK DRENG MÅ IKKE KOMME HJEM MED SIN MOR

7-ÅRIGE JONAS ER FANGET I SYRIEN

Jonas er det sidste danske barn i Syrien, som regeringen ikke har tilbudt at tage hjem til Danmark med sin mor. 


Han har været indespærret i al-Roj og al-Hol fangelejrene siden han var knap tre år gammel, og for hver dag, der går, vokser risikoen for, at han får varige mén eller ikke overlever. 


Under sin opvækst i fangelejrene har Jonas udviklet kronisk øre-næse-halsbetændelse og tegn på angst og depression i forbindelse med hans generelt dårlige trivsel.


Hans vejrtrækning er besværet. Hans hørelse er næsten væk.

Sundhedsstyrelsen vurderede i maj 2023, at en evakuering af Jonas og hans mor skulle ske i løbet af få uger og senest inden for tre måneder for at sikre Jonas den lægehjælp og behandling, han har brug for. Alligevel har regeringen valgt ikke at evakuere Jonas og hans mor fra al-Roj fangelejren. 


Regeringen har, efter stort pres og med års forsinkelse, hentet 18 af de danske børn og deres mødre hjem.


Nu mangler vi kun, at regeringen siger ja til, at Jonas kan komme hjem sammen med sin mor.


Han har brug for akut hjælp. 

Videoen er fra 2022.  I dag er to af de fem børn, der ikke fik lov at komme hjem med deres mødre, blevet evakueret og en af mødrene har fået sit danske statsborgerskab tilbage. 

RTC HAR LAGT SAG AN MOD DEN DANSKE STAT

Da regeringen valgte at evakuere 14 børn fra de syriske fangelejre med deres mødre i 2021, fik fem danske børn ikke lov at komme med, fordi deres mødre administrativt havde fået frataget deres danske statsborgerskab.


Det var kun, hvis mødrene sagde ja til at blive skilt fra deres børn, at de kunne komme med.


Derfor valgte RTC at stævne regeringen på vegne af tre af børnene. Ifølge en lang række eksperter ville det være skadeligt for børnene at blive adskilt fra deres mødre og i strid med internationale konventioner. 


I dag er det kun Jonas, der ikke kan komme hjem med sin mor. 


LÆS MERE OM RTC'S SAG HER

AFGØRELSER I SAGER OM STATSBORGERSKAB

Højesteret afgjorde i marts 2023, at det var ulovligt at tage statsborgerskabet fra moderen til to af de danske børn i al-Roj fangelejren.


Regeringen har efterfølgende tilbudt at evakuere familien. Indtil videre har moderen valgt at blive med sine børn i Syrien. Hun kan ikke overskue konsekvenserne ved adskillelsen fra sine to mindreårige børn, når hun bliver fængslet i Danmark.


I en af de andre sager afgjorde Højesteret i oktober 2022, at ministeriets afgørelse om at fratage en kvindes danske indfødsret mens hun har siddet fanget i Syrien, var gyldig. 


I maj 2023 indgik regeringen et politisk kompromis,

der betød, at hun efterfølgende er kommet hjem til Danmark med sine to små børn efter knap fem år i fangenskab i Syrien. 


Jonas' mor og mosters sag om statsborgerskab er anket til landsretten.


LÆS MERE OM SAGERNE HER

HVAD BETYDER ADMINISTRATIV FRATAGELSE AF STATSBORGERSKAB?

Siden oktober 2019 har det været muligt for den siddende udlændinge- og integrationsminister administrativt at fratage det danske statsborgerskab fra personer, ministeren skønner har handlet til skade for landets interesser.


En administrativ fratagelse betyder, at det foregår uden om domstolene,  og at man får besked i sin e-Boks. Efter at loven trådte i kraft, har 12 personer fået frataget deres danske statsborgerskab administrativt. Syv personer har klaget over afgørelserne. 


(Kilde: UIM, ft.dk, DR Nyheder)Jonas optræder ikke med sit rigtige navn af frygt for repressalier