KASPER FISKER


Kasper Fisker er stabschef i Den Kriminalpræventive Enhed og tidligere kriminolog i Politiets Efterretningstjeneste og leder af EU´s terrorforebyggelsestaskforce, RAN LOCAL.


                                                                                  SADIA KHAN


Sadia Khan er klinisk psykolog ved DIGNITY - Dansk institut mod Tortur. Hun har i mange år arbejdet med traumebehandling til unge, der er vendt tilbage fra Syrien eller er i risiko for at blive radikaliseret.


PETER W. GALBRAITH


Peter W. Galbraith er tidligere amerikansk ambassadør og diplomat. Han har igennem flere år arbejdet tæt sammen med det Kurdiske selvstyre i det nordøstlige Syrien for at sikre repatriering af de tusindvis af tredjelandes borgere, som befinder sig i fangelejrene. 

                                                                                     EVA SMITH


Eva Smith er professor emerita i jura ved Københavns Universitet.

Hun har i flere år beskæftiget sig med menneskerettigheder og retssikkerhed.


ANOIR HASSOUNI


Anoir Hassouni er leder af Ressourcecenter Ydre Nørrebro, som er et aktivitets- og rådgivningscenter for unge. Anoir har mange års erfaring med integrations- og kriminalpræventivt arbejde.